Homologácia pre vozíky JPJtrailers

rzr a homologovaný vozíky

Vozíky JPJtrailers môžu na cesty!

Väčšina našich ATV vozíkov a vyvážaček sa dá dovybaviť homologizačnou sadou/kitom, vďaka ktorým môžu naše vozíky a vyvážačky jazdiť oficiálne po verejných komunikáciách.

U jednonápravových vozíkov Homologizačnou sadou (vozík Záhradník a vozík Farmár). Takto homologovaný ATV príves smie oficiálne jazdiť po verejných komunikáciách (max. 40 km/h), okrem diaľnic a ciest 1. triedy, podľa povolenie od Ministerstva dopravy ČR pre používanie ATV vozíkov/vyvážaček v kombinácii s pracovnými štvorkolkami a malotraktory na verejných komunikáciách.

Pre dvojnápravové vozíky Homologačným kitom (príves Drevár, Robotník, Profi Robotník, Lovec a nadstavba Vodník). Takto homologovaná ATV vyvážačka smie oficiálne jazdiť po verejných komunikáciách (max. 20 km/h), okrem diaľnic a ciest 1. triedy.


Partnerské weby